Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego:


1. Przedmiotem działalności wypożyczalni jest najem sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego.


2. Produkty przeznaczone do wypożyczania to:

  • - balkonik
  • - kula inwalidzka
  • - laska inwalidzka
  • - wózek inwalidzki
  • - łóżko szpitalne elektryczne
  • - inhalator

3. Cennik wypożyczalni z podziałem na opłaty miesięczne i dzienne oraz wysokość kaucji podany poniżej


4. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby określone w regulaminie.


5. Warunkiem najmu sprzętu jest:

  • - złożenie zamówienia
  • - zawarcie umowy najmu sprzętu
  • - wpłata kaucji określonej w cenniku
  • - wniesienie opłaty za wypożyczenie

6. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu powinna otrzymać do zapoznania się regulamin wypożyczalni i wzór umowy


7. Jeżeli klient jest zdecydowany na wypożyczenie powinien złożyć zamówienie


8. Po potwierdzeniu warunków zamówienia klient podpisuje umowę.


10. Po podpisaniu umowy opłata za wypożyczenie jest nabijana na kasę.


11. Kaucja przyjmowana jest na dokument KP, który należy wypisać w 3 egzemplarzach. Oryginał zabiera wynajmujący jedna kopia jest dołączana do umowy a druga przekazywana wraz z gotówką do kasy Firmy.


12. Wypożyczenie sprzętu może odbyć się mimnimalnie na 7 dni


13. Odbiór sprzętu oprócz łóżka jest dokonywany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do punkcie odbioru lub w miejscu dostawy.


Punkty odbioru:
Warszawa Targówek ul. Matuszewska 14

14. Po upływie okresu wypożyczenia klient oddaje sprzęt, który należy sprawdzić czy nie został uszkodzony i przyjąć od klienta. W przypadku gdy sprzęt został wyraźnie uszkodzony przez co nie nadaje się do dalszego wypożyczenia lub uległ zniszczeniu kaucja zostaje zachowana na poczet naprawy


15. Po przyjęciu sprzętu należy oddać klientowi pobraną kaucję na dokument KW wypisany w 3 egzemplarzach oryginał zabiera klient jedna kopia jest dołączana do umowy druga powinna zostać przekazana do kasy Firmy.


16. Umowa, która została zakończona powinna zostać zakwalifikowana do umów rozliczonych.


Kontakt:

tel: 22 332 36 19

e-mail: wypozyczalnia@znamiwygodniej.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin korzystania z wypożyczalni PDF - ściągnij plik

Umowa najmu PDF - ściągnij plik

Protokół zdawczo - odbiorczy PDF - ściągnij plikInformacje ogólne:

Cennik wypożyczalni PDF - ściągnij plik